Om du försummar värmningen av rummet, som är under taket på huset, eller om du gör det annorlunda, kommer du inte att få problem. Den kalla vinden kommer att blåsa i sprickorna på vintern, och fukt kommer att samlas i form av kondensat på takbjälken och taket. Som ett resultat kommer trädet att börja formas och ruttna. Och du måste värma mer, eftersom värmen delvis kommer att försvinna genom taket. Därför är det bättre att förutse allt i förväg, lära sig att ordentligt isolera vinden och inte göra misstag på samma gång. Så läs vidare.

Gör-det-själv-vindisolering

Vilket material är bättre att använda

Det finns inte så få bra värmeisolatorer idag. De mest populära är fiberglas och mineralull. Det är de som används oftast vid uppvärmning av vinden.

Glasfibermaterial är det billigaste. Det är bra eftersom det inte bränner, inte innehåller skadliga komponenter och organiska ämnen. Om glasfiber fästs fast vid basen håller det värmen mycket bra. Men detta händer endast om installationen av strukturen görs i enlighet med alla teknikens finesser.

Glasull har också betydande nackdelar. Först och främst är detta förekomsten av fint damm från fragment av glasfibrer. Det är mycket farligt om sådant damm kommer in i ögonen. Det bör inte tillåtas komma på huden - det börjar klåda och reporna som visas kommer inte att läka på länge. Och när glasfragment svävar i luften kommer inget gott av det. Togo och titta, andas in detta damm. Men om du bär en andningsskydd eller en konstruktionsmask kommer inget dåligt att hända. Och glasull är obekvämt att använda vid uppvärmning av lutande väggar - för efter en stund kommer denna isolering att upphöra att passa tätt på dem.

Bomull från mineralbasaltfibrer visar i många avseenden bättre resultat än glasull. Dess naturliga komponenter kompletteras effektivt av syntetiska komponenter, och som ett resultat uppnås den nödvändiga balansen. Detta material är lätt och kan inte skada hälsan som fiberglas. Därför är den här värmaren att föredra för att använda ett privat hus än glasull. De är också mycket bra på att isolera gipsskivor som skiljer dem från buller. När allt kommer omkring låter det mycket bättre än bomulls ull av glastrådar.

En erfaren professionell byggare som har engagerat sig i värmeisolering under lång tid kommer inte att tveka. På frågan om hur man isolerar vinden med sina egna händer kommer han att svara att det är bäst att använda stenull från basaltfibrer. Även om det är något dyrare, är det säkrare och mer pålitligt i drift. Därför är det ofta vettigt att inte ta ett öre utan att välja det bästa alternativet.

Mineralull produceras vanligtvis antingen i form av plattor med kvadratisk form eller i form av en bana som vikts in i stora rullar. Det är bekvämt att isolera horisontella ytor med en sådan matta, och plattor är bra att använda där ytorna är vertikala eller lutande.

Vindvärmeisolering i steg

Till att börja med måste vi isolera strukturer runt hela omkretsen av rummet. Nästa steg är att skydda isoleringen mot fukt, samt organisera ångspärr och ventilation runt isoleringsslingan.

Vi producerar en kontinuerlig isolerad kontur

Isoleringsskiktet ska läggas på taket, golv och skiljeväggar. Om det finns ett pediment, bör det isoleras.

#1. Värmeisolering av taket.

Eftersom taklutningarna på vinden lutar måste de läggas med material som inte förändrar form och storlek över tid. Därför är det bättre att inte ta ett kontinuerligt ark med basalt bomullsull, utan en skärning (till exempel i form av plattor) när man beslutar hur man ska isolera taket på vinden. De kan enkelt kopplas samman under isolering. För att på ett tillförlitligt sätt isolera taket placeras plattorna på värmeisolatorn tätt mellan dess takbjälkar. Dessutom placeras isoleringen under takbjälken eller ovanför dem. Samtidigt hålls den av lådan, som visas i figuren.

Figur 1

Om plattans bredd är otillräcklig och det finns en lucka, fylls den med en remsa av material avskuren längs linjalen med en kniv. I detta fall läggs en centimeter på 2 eller 2,5 med förväntan att stenull kan komprimera något över tiden. Det resulterande stycket måste tvingas in i utrymmet mellan plattan och takbjälken.

Det är mycket viktigt att noggrant tänka igenom och isolera sådana komplexa element som en ås, överhäng, dal. Där takplanet ändrar form måste du försöka docka alla isoleringsdelar väl. Detta säkerställer isoleringen av isoleringskretsen. Detta visas i detalj i följande två figurer.

Isolering nära åsen

Endova värmer

Du bör också vara uppmärksam på de platser där taket går ihop med väggar och fönsteröppningar. För att förhindra frysning bör vindfönstren isoleras med ett material med tillräcklig tjocklek, som visas i figur 4.

Takfönsterisolering

När det gäller taköverhänget ger vi fuktskydd för det såväl som ventilationshål. Hur du gör detta, se följande figur.

Taköverhängsisolering

#2. Isolering av golv.

När du bygger ett hus med vind kan tre typer av golv användas. Därför utförs isoleringen av vinden med dina egna händer på ett av tre sätt.

  • Om golven är gjorda av armerad betong och golven är bulk eller kaklade, krävs användning av en särskilt hållbar värmeisolator. Inte bara det - det borde också ha bra ljudabsorption. Därför är det bästa alternativet i detta fall att använda polystyrenskum.

Golvisolering polystyrenskum

  • Om golven är gjorda av armerad betong, och golven är av trä, läggs med hjälp av ett fördröjning, kan du använda basaltfiberplattor för isolering. I hörnen på rummet lämnar hål för ventilation. Så att främmande ljud inte tränger igenom överlappningen sätter vi förseningarna på speciella packningar gjorda av ljudabsorberande material, se figuren.

ris6

  • Om golven är gjorda av träbjälkar, görs ett djupgående golv ovanför eller under dessa balkar. Termiskt isoleringsmaterial läggs i sin tur på detta golv. Dessutom måste en fuktbarriär tillhandahållas, som visas i figuren.

ris7

På en plan, plan yta som ligger horisontellt är det bäst att använda en rulleisolering. Det rullas ut över hela planet, medan det pluggar mellan luckorna.

#3. Termisk isolering av pedimentet.

För pedimentet använder du också tre metoder för värmeisolering, som beror på byggnadens struktur.

  • Så om huset byggdes med skiktat murverk, läggs värmeisolatorn in i detta murverk. Utanför finns det foder, och inuti finns en bärande vägg. För att göra detta är det bäst att använda basaltull i form av plattor. Ett ångspärrlager läggs i fallet då isoleringen enligt beräknad data absorberar vatten.
  • Tekniken för ”ventilerad fasad” möjliggör också användning av basaltfiberbrädor. Mellan dem och fodret bör vara ett utrymme på 4 till 15 centimeter. För att förhindra att trumman blåser på vinden och att isoleringen inte blir våt monterar vi ett speciellt membran. Det skyddar både från regn och vind, se figur 8.

Isolering av den ventilerade fasaden

  • Om vi ​​har en gipsfasad är det möjligt att ta antingen polystyrenskum eller kaklat stenull för isolering. I detta fall är formens styrka och geometriska stabilitet viktig.

I avsaknad av möjligheten till yttre uppvärmning av väggarna i frantonerna, kan du tillämpa intern uppvärmning av väggarna, hur du gör detta på rätt sätt se artikeln:

#4. Partitionsisolering.

Undrar hur de isolerar vinden från insidan, de funderar på isoleringen av dess partitioner. Det är bäst att göra detta med mineralullsplattor - designen visar sig vara ganska lätt, icke-brännbar, perfekt behållande värme. Dessa partitioner är vanligtvis gjorda på en ram med styrningar, som också spelar rollen som stödelement i höljet. Detta underlättar installationen av isolering. Plattor av mineralull placeras antingen längs dessa guider eller omtvistas. Det bör noteras att ljudet samtidigt kan dämpas samtidigt. För bättre ljuddämpning placeras ett lager ljudabsorberande material mellan skiljevägg och golv, se figur.

Partitionsisolering

Skydda isolering från vind, regn och ångor

För att värmeisolatorn ska fungera under lång tid utan att förlora sina egenskaper är det nödvändigt att lägga ett vattentätskikt både ovanför och under det. Glöm inte ventilationen. Så att isoleringsskiktet inte blir vått från kondensationen av ångor vid kontakt med en kall yta, tillhandahåller vi ångbarriär. Det tillåter inte ångspridning utåt. Som ett resultat förblir isoleringen torr, och väggarna med takbjälkar ruttnar inte och formar inte. Vattentätningsskiktet skyddar inte bara mot fukt, utan förhindrar också att vinden blåser ut värme, se figur.

Ångspärr

Vatten som har fallit på taket efter regn eller snö ventileras ut via två nivåers ventilation. Den första nivån ligger mellan vattentätningen och takmaterialet och den andra mellan värmeisolatorn och vattentätskiktet. Inloppsöppningar är gjorda på överhänget och helgen på taket. För att det värmeisolerande materialet ska vara väl ventilerat finns det speciella ventilationsanordningar i den fuktsäkra filmen, se bilden.

ventilationshål

Avståndet mellan taket och den fuktsäkra filmen bör vara minst 2 centimeter, annars kommer kondensatet att väta isoleringen. För att fixera filmen är specialmonterade balkar monterade, vars höjd inte är mindre än 2,4 centimeter. Filmen ska inte sträckas, annars kan den spricka under vikten av strömmande vatten när lufttemperaturen förändras.

Det är mycket bekvämt att använda speciella superdiffusionsmembran - deras användning gör en av ventilationsnivåerna överflödiga. I detta fall är ett lager hydro- och vindisolering, som är beläget ovanför isoleringen, tillräckligt. Och luftgapet mellan membranet och värmeisoleraren behövs inte längre.

Och nu ett tips till dig som vill veta hur man ordentligt isolerar vinden från insidan. Rumets innerväggar belägna under taket måste täckas med en film för ångspärr. Den är fäst med konsoler för häftapparaten och förseglas försiktigt vid fogarna med en speciell tejp utformad för en sådan film.

Ångspärr
Basaltull med en ångbarriär.

Så om du tar hänsyn till alla dessa rekommendationer, väljer rätt material och slutför allt i rätt sekvens, kommer resultatet verkligen att glädja. Och du kan vara säker på att varken den kalla vinden kommer att tränga in på vinden eller att den blir våt av snö och regn.

Video: Installation och isolering av vinden


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler