Vid reparationer måste du köpa en tillräcklig mängd tapeter, lim, färg och andra material. För att göra detta måste du veta hur du räknar ut ett rums yta. Om du förstår hur du kan få och tillämpa de nödvändiga mätningarna kan du i framtiden, till exempel när du köper eller säljer fastigheter, självständigt beräkna lokalets area och kontrollera dokumenten.

Hur man beräknar arean för ett rum, golv, tak och väggar

Enkelt rektangulärt eller fyrkantigt rum

För att lära dig att beräkna golvytan i ett rum måste du bestämma dess form. I ett rum, som är en rektangel eller kvadrat, måste du mäta längd och bredd och multiplicera värdena mellan varandra. Du får rumets yta på kvadratmeter.

Formeln med vilken du kan beräkna ytan:

S-rum = A x B, där A är längden, B är bredden.

För mätning kan du ta en vanlig roulette. För att få det mest exakta resultatet rekommenderas det att mäta längden i början av väggen och i slutet, och om siffrorna skiljer sig åt, ta det aritmetiska medelvärdet.

Ett rum med nischer eller avsatser

Om rummet har nischer, avsatser, VVS- eller ventilationsstrukturer, är det nödvändigt att mäta området för varje plats separat. Om detta är en nisch i väggen, bör urtagets område läggas till rumets område. Om detta är en avsats, kommer det följaktligen att behöva subtrahera området från rummet.

Samma princip måste följas om du vill lära dig att beräkna takytan i ett rum. Ett plant, rektangulärt tak utan nischer och utsprång innebär att det måste mätas i längd och bredd och sedan beräkna ytan genom enkel multiplikation.

Om du planerar att isolera golvet med värmeelement, måste du från det totala golvytan subtrahera det område som är besatt av tunga möbler.

Komplexa konfigurationsrum

Det finns ofta rum med ovanlig form. Om möjligt måste du dela rummet i flera rektanglar, beräkna arean för varje och lägga till.

Rumets area i form av en cirkel beräknas med formeln:

S-rum = πR², där R är radien. Du måste överväga hur många grader i sektorn.

För att beräkna ytan i ett rum med en triangulär form används Heron-formeln:

S-rum = √ (P (P-A) x (P - B) x (P - C)), där P är halva triangelns omkrets, A, B, C är längden på sidorna.

Halvkanten av en triangel beräknas enligt följande: P = (A + B + C) / 2

Komplexa konfigurationsrum
Ett rum med en komplicerad väggkonfiguration. Foto - welovead.com

Funktioner för att beräkna området för enkla väggar och väggar som innehåller avsatser och nischer

Låt oss nu titta på en så viktig punkt, som beräkningen av rummets väggar. Genom att känna till detta speciella värde kan du köpa rätt mängd tapeter för reparation. Naturligtvis kan du kontakta en konsult i en hårdvarubutik, och han kommer säkert att berätta hur du beräknar ytan på väggarna. Detta är inget komplicerat: mät rumets längd, bredd och höjd. Därefter beräknas väggarean med formeln:

S vägg = P x C, där P är rumets omkrets, C är väggens höjd.

Rumets omkrets beräknas med formeln:

P = (A + B) x 2, där A är längden, B är bredden.

För att få mer exakta resultat är det nödvändigt att subtrahera området med dörr- och fönsteröppningar från det totala väggområdet.

Väggområdet i rummet med utsprång eller indragningar kommer att skilja sig från väggområdet i ett enkelt rum. Glöm inte att lägga till väggområdet för det utskjutande eller intryckta området till huvudvärdet.

Var försiktig när du gör mätningar och beräkningar. Om du använder laserroulett, se till att strålen är riktad vinkelrätt mot väggen, annars får du ett stort fel i resultaten.

Rumets väggar med avsatser
Rumets väggar med avsatser. Foto - gohawaii.about.com


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler