Byggstenar, tegel, betongvaror, betong - artiklar och instruktioner

Om tidigare hus bara byggdes av trä och tegel har idag många alternativa metoder dykt upp: luftbetong och skumbetongblock, paneler gjorda av olika material etc. Du kommer att kunna välja lämpligt alternativ i vilken butik som helst, men du hittar mer fullständig information om varje typ av material få genom att läsa artiklarna om egenskaper och funktioner hos olika material.I detta material: konstruktion och egenskaper hos skruvhögar; fördelar och nackdelar med fundament på skruvhögar; faktorer som påverkar hållbarheten hos skruvpålar.

I det här materialet: vad är ett halvtorrt golvskikt och vilka material som används i dess arrangemang; fördelar och nackdelar med en halvtorr golvbeläggning.

I denna artikel: vilka faktorer som påverkar valet av stiftelse; hur man väljer rätt typ av fundament för ett hus från en balk, beroende på basen och klimatförhållandena.

I det här materialet: vilka typer av fundament som används för att bygga hus; vilka beståndsdelar varje typ av stiftelse för ett hus består av fördelar och nackdelar med olika typer av stiftelser.

I det här materialet: vilka block som används för att upprätta husets väggar; jämföra block med grundläggande parametrar.

I detta material: krav på cement, sand, grus och vatten som används för tillverkning av betong; hur man beräknar sammansättning och proportioner för beredning av betong med önskad styrka; hur man gör manuell och mekanisk blandning av betong.

I detta material: vilka typer av klinker tegel finns; tekniska egenskaper hos klinkerstenar och deras beroende av varandra; storlekar och tillämpningar av detta byggnadsmaterial.

I detta material: vilka egenskaper ugns tegelstenar bör ha; vilka typer av tegel som används för att lägga en eller annan komponent i ugnen och hur man väljer dem korrekt; de viktigaste tillverkarna av ugnstenar, för- och nackdelarna med deras produkter.

I detta material: sammansättning, produktion och sorter av eldfast tegelstenar; vad densitet, porositet, temperaturgräns, värmeledningsförmåga, vattenabsorption och storlek har ugn tegel.

I detta material: sammansättning, produktion och typer av keramiska tegelstenar; densitet, värmeledningsförmåga, fuktabsorption, ångpermeabilitet, frostbeständighet, brandbeständighet, ljudisolering, miljövänlighet, dimensioner och noggrannhet i keramiska tegelstenars geometri.

I detta material: vilka typer av motstående tegel beror på materialet och tekniken för dess tillverkning; en mängd olika färger på motstående tegelstenar; strukturer och former av motstående tegelstenar och deras syfte.

I detta material: vad är keramisk tegel och vilka egenskaper har det; för- och nackdelar med keramiska tegelstenar som byggnadsmaterial.

I detta material: från vad och hur silikat tegel tillverkas; märken och typer av silikat tegelsten; För- och nackdelar med att använda silikatstenar som byggnadsmaterial.

Vad är sammansättningen av arbolitblock; viktiga punkter i deras produktion; vilken densitet, styrka, värmeledningsförmåga, fuktabsorption, frostbeständighet, krympning, brandmotstånd, ljudabsorption de har; vilka är fördelarna och nackdelarna med detta material.

Vilka typer av tegel, beroende på tillverkningsmaterial, syfte och användningsområde, fyllningens art, storlekar.

Vad är luftbetong och hur tillverkas det; vilka är fördelar och nackdelar med att bygga från luftbetongblock.

Vad du behöver tänka på när du väljer material för konstruktion av husets väggar; jämförande egenskaper, fördelar och nackdelar med tegel, keramiska block, luftbetong, trä och ramstrukturer.

I den här artikeln: vilka cellbetong är deras namn och klassificering; produktionsegenskaper av skumbetong och luftbetong; Jämförelse av skumbetong och luftbetong enligt de viktigaste driftsegenskaperna.

I den här artikeln: vad som påverkar livets livslängd; från vilka material som är att bygga ett hus billigare; hur det valda materialet för konstruktion påverkar konstruktionshastigheten; vilka material är mer brandbeständiga; i vilket fall kan du investera i delar av konstruktionen; vilka material som är varmare och mer miljövänliga.

I den här artikeln: typer och märken av skumbetong, liksom tekniska egenskaper hos dessa märken; fördelar och nackdelar med skumbetongblock; urvalskriterier och tips för användning av skumbetong.Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler