Tak- och takmaterial - artiklar och instruktioner

Översikt över typerna av mjuka tak, deras fördelar och nackdelar.

En detaljerad jämförelse av wellpapp på onlin och tak för alla driftsegenskaper.

Platt takteknik

Funktioner hos ett platt tak; skillnaden mellan utnyttjade och icke utnyttjade tak; anordning av olika typer av platta tak.

Alternativ för arkivering av taköverhäng

Utnämning och installation av taköverhäng; överhäng trim; metoder och material som används för arkivering av taktak.

Takreparation av ett privat hus - terapi för taket

Hur man inspekterar och bestämmer platsen för det läckande taket; på grund av att taket oftast läcker; sätt att reparera takstolssystemet; hur man byter ut ett värmeisolerande lager om det har vätts; recept för reparation av olika takmaterial och rännor.

Takstolssystem

Vilka är kraven för raftsystem; huvudnoder för raftsystem; takformer; vilka typer av raftsystem och deras enheter är; anslutningselement som användes under installationen av raftsystemet.

Taklutning för olika förhållanden och takmaterial

Vad bestämmer takets lutning; minsta tillåtna taklutning för olika takmaterial; rekommendationer för beräkning av takets lutning.

Rafter-system av ett gaveltak och dess enhet

Vad är ett gaveltak; konstruktionselement av gaveltak; typer av taksystem av gaveltak.

Enheten på ett tak från en metallplatta

Enheten för alla möjliga element och noder på taket av metall.

Vad är en dal och dess enhet

Vad är en dal och vad är den för; vilka element Endova och dess sorter består av.

Typer av tak och takmaterial

Vilka typer av takmaterial finns det; deras fördelar, nackdelar, installationsfunktioner, livslängd och hållbarhet.

Skifferdimensioner

Mått och övergripande egenskaper hos olika typer av skiffer; Vissa nyanser angående skifferstorlekar som måste beaktas när du väljer ett material.

Mått på metallplattor

Vad du behöver veta om storleken på metallen; vilka storlekar som ska användas vid beräkning av den erforderliga mängden material; storlekar på ytterligare element för taket och beräkning av önskat belopp.

Ondulin - arkstorlekar och ytterligare element

Vilka storlekar har Ondulin och dess ytterligare element; hur man beräknar den erforderliga mängden Ondulin för taket.

Vad är bättre att använda en metallplatta eller ondulin

Vad är dessa två tak; jämförelse av Ondulin och metallplattor enligt huvudparametrarna; i vilket fall är det bättre att använda en metallplatta, och i vilken Ondulin.

Vad är bättre metallplattor eller mjukt tak

Vad är en metallplatta och ett flexibelt tak; Jämförelse av material för de viktigaste tekniska egenskaperna; i vilket fall är det bättre att använda detta eller det där materialet.

Installation av metall

I detta material: Ett urval av videoklipp om installation av lathandlingen under metallplattan, fästning av metallplattor och ytterligare element samt korrekt installation.

Sorter av metall

I detta material: vilka material som är gjorda av metall; typer av metallplattor beroende på profiltyp och innersulans djup; olika polymerskikt som används för att skydda metallplattor.

Metall eller däck

I detta material: en jämförelse av metall och wellpapp för alla viktiga parametrar; i vilket fall är det bättre att använda wellpapp istället för metall.

Metal Monterey

I detta material: vad är en Monterrey metallplatta och vilka lager den består av; vilka tekniska parametrar varje lager av metallplattor har och vilken funktion den utför; fördelar och nackdelar med detta tak.

Ondulin fördelar, nackdelar och egenskaper

I detta material: från vad och hur görs ondulin; fördelar och nackdelar med ondulintaket; tekniska egenskaper hos ondulin.

Typer av tak i privata hus

Husets tak är inte bara en konstruktion som är utformad för att skydda huset från olika atmosfäriska fenomen, det yttre, och, när det gäller vindtaket, beror inre utsikt över huset mycket på taket. Vi inbjuder dig att överväga alla möjliga typer av tak, både vad gäller designfunktioner och geometriska former.

Ju bättre att täcka husets tak

Det finns många takmöjligheter på marknaden idag. Utvecklare har en svår uppgift att välja högkvalitativt, pålitligt och hållbart material samtidigt överkomligt. I den här artikeln kommer vi att överväga bättre att täcka husets tak, såväl som fördelar och nackdelar med ett visst tak.


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler