Recensioner om värmepannor

Moderna värmepannor är tekniskt sett ganska komplexa enheter. Även för samma typ av modeller, som marknadsförs som utbytbara produkter, kan det därför finnas en betydande variation i de viktigaste tekniska och operativa egenskaperna, för att inte tala om kostnaden. Recensioner av personer som redan använder den här produkten hjälper till att förstå enhetens komplikationer och effektiviteten hos olika modeller av värmepannor.


Typer av pannor efter bränsletyp

Pannor med fast bränsle. Många modifieringar görs, allt från de mest primitiva borgerliga till värmesystemen på pellets med fjärrkontroll via GSM.

Huvudtyperna är:

  • klassiska;
  • Långt brinnande;
  • Gasgenererande (pyrolys);
  • Pellet.

Oljepannor. Denna vy presenteras också i ett brett spektrum av styrsystem, från primitiva mekaniska till moderna elektroniska. I sin tur delas flytande bränslepannor upp i de som använder dieselbränsle och gruvdrift: olja, eldningsolja, olika biologiska oljor.

elektriska. Det enklaste att installera och ansluta. De har en mycket hög automatiseringsnivå och många hanteringsfunktioner. Den högsta effektiviteten hos alla typer av pannor. Men de är mycket känsliga för tillförlitligheten i strömförsörjningssystemet.

Gaspannor. En av de mest effektiva och mest ekonomiska värmesystemenheterna.De kan dock endast användas om det är möjligt att ansluta till ett centralt gasförsörjningssystem. Dessutom införs allvarliga begränsningar för användning i bostäder i gamla byggda hyreshus.

Kombinerade enheter. Dessa är pannor som kan använda flera typer av bränsle efter en liten uppgradering eller utan det. Vanligtvis är dessa variationer med fasta bränslen: ved eller kol och el eller gas.

Kriterier för att välja värmepanna

effektivitet - Ju högre det är, desto bättre är det naturligtvis, men även om denna indikator är nyckeln påverkar effektiviteten av att styra värmesystemet också möjligheten att implementeras.

En- och tvåkretssmodeller - enheter som värmer stora rum, som regel har de en krets, detta beror på behovet av att använda hela pannkraften för uppvärmning. För att värma små områden och rum med god värmeisolering är kraften hos även mycket kompakta enheter tillräckligt, så att de kan utrustas med en extra värmeväxlare för det inhemska varmvattenanläggningen.

Pannkraft - 1 kW tas vanligtvis för att värma 10 m2 i ett rum med en takhöjd på högst 3 m. Men denna indikator är ganska subjektiv, det kan påverkas av kvaliteten på byggnadsisolering och effektiviteten i kablarna till värmeradiatorer. Dessutom bör en 10-15% effektreserv för toppnätbelastningar tillhandahållas.

Produktens hållbarhet - beror direkt på materialet i värmeväxlaren och förbränningskammaren. Emellertid har underhållets aktualitet ett stort inflytande på denna indikator, oavsett om pannan arbetar vid kapacitetsgränsen och intensiteten i funktionen, liksom korrekt initial installation och rörledning av pannan, gjord av specialister.

Det finns många sekundära kriterier som ändå påverkar värmesystemets funktion och kostnaderna för installation och konfiguration:

  • Skorsten eller parapet typ av avlägsnande av förbränningsprodukter;
  • Öppen eller stängd förbränningskammare;
  • Luftintaget för förbränning sker naturligt eller med kraft, vilken typ av ventilation som pannrummet ska utrustas med beror på detta.

Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler