Professionella snickare, hantverkare, efterbehandlare och naturligtvis möbelproducenter har länge uppskattat fördelarna med en handhållen elektrisk router och kommer aldrig att ge upp detta verktyg. Om du läser den här artikeln betyder det att du också bestämde dig för att skaffa en sådan oumbärlig assistent inom snickeri och snickeri och nu försöker ta reda på vilken router du ska välja. Vi kommer inte att marknadsföra produkter från vissa märken utan försöker skapa en allmän idé om verktyget med dig och ge en hel del praktiska rekommendationer. Som ett resultat kan du utveckla din egen strategi för att hitta den fräs som är bäst lämpad för att lösa dina uppgifter.

Manuell träfräsmaskin hur man väljer

Variationer av fräsmaskiner och deras omfattning

Ursprungligen skapades fräs som ett verktyg för bearbetning av trä. Plast, icke-järnmetaller, plexiglas, konstgjord sten, olika kompositer har råd med moderna fräsmaskiner, men trä är fortfarande en prioritet.

Fräsens främsta användningsområde är implementeringen av snickeri, tillverkning av möbler och olika dekorativa träprodukter.

Han hjälper dig med olika operationer:

  • provtagning i kvartalet;
  • skapande av spår, veck, spår, spikar;
  • produktion av säten för dörrlås och armaturer;
  • rak eller formad kantprofilering;
  • borrhål;
  • perfekt passform för de delar som ska sammanfogas;
  • grov inriktning av konturer;
  • dekorativa träsniderier.

Beroende på syfte och vissa designfunktioner kan alla fräsar delas upp i flera typer. Vissa av dem är universella, andra är mycket specialiserade. De vanligaste sorterna av fräsar är:

Nedsänkbar (aka vertikal eller bar)

Förmåga att utföra alla grundläggande fräsoperationer: skapa spår, hål, avrundning, avfasning, fräsning med sluten slinga etc. Det används både i hemverkstäder och i produktionsverkstäder.

Sänkbar router

Edge (aka kantning eller trimmer)

Utför spårprover, spår, avfasning, skär grunt urtag enligt mönstret. Kunna bearbeta delar belagda med finér eller laminat på ett exakt sätt. Lämplig endast för daglig användning, d.v.s. i produktionsvillkor.

Kantfräsning

roterande

Det används för att skära hål i trä såväl som gips, plast och keramiska plattor. Kan bearbeta kanter.

Rotationsfräsmaskin

lamellär

Det används uteslutande för spårning.

Lamellär fräs

fyllmedel

Ett mycket specialiserat verktyg för att skapa parhål utformade för att ansluta delar på stift. Det används i möbelproduktion.

Tillsatsfräsning

Vilken typ av fräs du behöver beror på arten av de uppgifter du står inför och deras omfattning. Till exempel, i möbelproduktion är fräsning en av huvudoperationerna; i en hemmagård verkar behovet av ett sådant verktyg vanligtvis bara ibland.

Den mest mångsidiga och mest använda är fördjupningsrutern. Det är på honom som man först måste uppmärksamma dem som försöker själva bestämma frågan om hur man väljer en manuell träfräsningsmaskin för hemmet. Och det är på denna sortiment av fräsmaskiner som vi kommer att koncentrera vår huvudsakliga uppmärksamhet här.

Vertikal handfräsningsenhet

Av alla manuella elverktyg är fräsen kanske den enklaste ur strukturell synvinkel. Dess utrustning är monterad direkt på motoraxeln (spindeln), dvs överföring av vridmoment utförs utan medling av kugghjul, remmar etc. Tack vare detta får bruket snabbt hög hastighet.

Brukkroppen, även kallad ”huvuddel” eller helt enkelt ”huvud”, rör sig upp och ner längs styrstavarna, som är styvt fixerade till stödplattformen. När operatören trycker på handtagen, faller huvudet ner, med försvagningen av trycket, återför fjädrarna det till sitt ursprungliga läge.

En fräs är fixerad på motoraxeln (spindeln) med hjälp av en spännklämma. När du sänker huvudet nedsänkes frässkäret smidigt i arbetsstycksmaterialet till ett förutbestämt djup, varvid det senare justeras med stoppet. Med den efterföljande rörelsen av verktyget i horisontell riktning borrar de skarpa kanterna på skäret ett spår.

Manuell Fraser-enhet

1. Spännklämma för att fästa skäret.
2. Supportplattform
3. Stegbegränsare för fräsdjup.
4. Grepphandtag.
5. Vertikal betoning.

6. Fin justeringsknapp för fräddjup.
7. Varvtalsreglage.
8. Frässkärkropp med monterad elmotor.
9. slumpmässig låsknapp
10. Fin justeringsknapp för parallellt stopp.

11. Parallell betoning.
12. Rita spaken.
13. På / av-knappen på frässkäraren.
14. Skruvar för att justera parallellstoppet.
15. Styrstavar.

Vilka tekniska egenskaper bör beaktas när du väljer en router

effekt

Routerns kapacitet bestäms till stor del av kraften hos den elektriska motorn som den är utrustad med. Ju större effektförbrukning enheten har, desto större är den maximala tillåtna diametern och längden på skäret som kan installeras på det, desto längre kan den arbeta kontinuerligt utan överbelastning. Det verkar som om du inte tar hänsyn till den ekonomiska sidan av frågan, så bör den bästa fräsmaskinen anses vara den mest kraftfulla. Men i själva verket är inte allt så enkelt. En ökning av effekten medför en betydande ökning av motorns massa och dimensioner, och därför hela verktyget.

Enligt denna parameter är fräsarna uppdelade i:

legkii m
lungor 
(effekt upp till 750 W, vikt 2-3 kg).

srednii m
genomsnitt 
(effekt 750–1500 W, vikt 3-5 kg).

tyazhelyi m
svår 
(effekt 1500–2300 W, vikt 5-6 kg och mer).

För regelbunden fräsning rekommenderar experter ett verktyg med en effekt på minst 1 500 watt. En kraftfull router kan naturligtvis enkelt hantera alla professionella uppgifter. Men när du utför ett antal känsliga arbeten, till exempel när du bearbetar kanten, kommer det inte att vara så lätt att hantera en tung och dimensionell maskin, särskilt för en nybörjare.

Din uppgift i stadiet att välja ett verktyg är att analysera intensiteten och arten av det arbete som ska utföras med hjälp av en frässkärare, och hitta det mycket gyllene medelvärdet - ett verktyg vars kraft inte kommer att vara alltför stort, men tillräckligt för att lösa uppgifterna, kontinuerligt arbete utan brytning, bearbetning av lövved.

Spindelhastighet

Betydelsen av sådana tekniska egenskaper hos frässkäran som spindelhastigheten är förståelig även för de mest tekniskt otränade användarna. Ju högre rotationshastighet för skäret, desto högre kvalitet på den bearbetade ytan. Om hög noggrannhet krävs är det vettigt att arbeta i lägre hastigheter. En låg rotationshastighet behövs också vid bearbetning av plast, annars överhettning av arbetsområdet och som en följd av detta kommer smältning av materialet att observeras.

Spindelhastigheten för de flesta fräsar ligger inom området 20 till 30 tusen varv per minut, men de fungerar både långsammare (10–20 tusen varv / min) och snabbare (upp till 35 tusen varv / minut) enheter.Det bör beaktas att ju större diametern på det använda skäret är, desto mindre bör vinkelns rotationshastighet, eftersom den linjära hastigheten på punkten på periferin av cirkeln fortfarande kommer att vara ganska hög, och om skäret "accelereras" ännu mer kommer trädet att brinna.

Eftersom den optimala spindelhastigheten beror på storleken på kvarnen som för närvarande används, bearbetningsdjupet och materialets täthet kommer det att vara mycket användbart att justera hastigheten, vilket bestämmer fräsens funktionalitet. Justeringen kan vara smidig eller stegvis (upp till 8 positioner). Operatören väljer det optimala fräsläget för dessa förhållanden, baserat på sin egen praktiska erfarenhet, men tillverkare anger ofta rekommenderade värden i verktygscertifikat eller på fabriker.

Skärslag

Skärslag, d.v.s. maximalt möjligt djup är en av de viktigaste parametrarna som visar verktygets funktionalitet. I lätta fräsmaskiner för hushållsbruk ligger denna indikator som regel i intervallet 20–50 mm, i kraftfulla professionella modeller kan den nå 70–80 mm. Ju större skärens arbetsslag är, desto djupare kan det fördjupa sig i materialet som bearbetas, desto tjockare kan detaljerna bearbetas.

Ett spår med fullt djup skärs vanligtvis inte ut åt gången - du kan förstöra arbetsstycket och skada verktyget. Dessutom, desto hårdare materialet som bearbetas, desto mindre görs djupet för en enda pass. Men i allmänhet kan ett spår med ett djup större än skärets arbetsslag inte göras. Många modeller av fräsar är utrustade med en regulator för att finjustera nedsänkningens djup, noggrannheten för att ställa in denna parameter för dem är vanligtvis 0,1 mm.

Fininställningsmekanism

Ytterligare funktioner

Konstant elektronik. Med en ökning av det bearbetade materialets densitet eller verktygets hastighet längs arbetsstycket börjar varv att falla. Ett system med konstant elektronik som styr kraften hos en elektrisk motor för att stabilisera spindelns rotationshastighet hjälper till att hålla dem på en viss nivå. Behovet av denna funktion uppstår vanligtvis med stora belastningar på verktyget, så det finns vanligtvis endast i professionella fräsmaskiner.

Kontaktelektronik låter dig upprätthålla en kontinuerlig materialbehandling av hög kvalitet.

Mjuk start. Kraftfulla professionella fräsmaskiner är ofta utrustade med ett "soft start" -system. Tack vare denna funktion får motorn gradvis fart, vilket eliminerar en skarp utrustning när du slår på den. Ett sådant verktyg kommer att hålla dig längre, eftersom dess noder inte upplever periodiska överbelastningar på kort sikt, det är säkrare att arbeta med det och chansen att förstöra arbetsstycket i början av arbetet minimeras.

System för överbelastningsskydd. Om temperaturen på motorns lindning överstiger en kritisk nivå kommer ett överbelastningsskyddssystem att spela in. För olika modeller kan denna funktion implementeras på olika sätt - från enkel ljusindikering till automatisk avstängning.

Du hittar en fräs med ett överbelastningsskyddssystem endast bland professionella modeller eftersom de används under långt intensivt arbete, vilket innebär att de är mer benägna att överhettas som en följd av ökade belastningar.

Oavsiktligt startskydd. När det gäller de flesta moderna fräsar, oavsett deras priskategori, finns det en extra knapp utan att trycka på, samtidigt som huvudstartknappen, spänning inte kommer att appliceras på motorlindningarna.

Dess huvudsakliga syfte är att förhindra oavsiktlig start av routern. Denna knapp utför som regel ytterligare en funktion - låter dig låsa avtryckaren i till-läget. Vid stationär användning av fräsaren (fräsbordet) är detta alternativ nödvändigt.

blokirovka

Designfunktioner att beakta när du väljer en fräs

sula

Frässtödplattformen, som kallas sulan av användare, är ett av de viktigaste strukturella elementen i verktyget, så särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dess kvalitet. Sulan kan vara gjord av antingen gjuten eller stansad metall. Den gjutna plattformen, tack vare sin tydliga geometri och goda passform på ytan på arbetsstycket, garanterar högkvalitativt arbete. Inte överraskande anses det vara ett tecken på ett avancerat instrument.

Frässula

Stämplade sulor är billigare att tillverka, så de installeras vanligtvis på billiga fräsmaskiner för hushållsbruk.

Plattformens nedre plan, dvs själva sulan, är nödvändigtvis stängd med en speciell överläggning. Denna artikel är vanligtvis gjord av plast. I de flesta fräsar är plastdynan avtagbar, vilket gör det enkelt att ersätta den med en ny när den bärs.

När du väljer en router bör du vara uppmärksam inte bara på sulans kvalitet, men också på hålets storlek - öppningen. Det begränsar den tillåtna storleken på utrustningen: du kan helt enkelt inte lyckas installera en kvarn med stor diameter på ett aggregat med en liten öppning i stödplattformen.

Bomutrustning

Fräshuvudet rör sig längs två vertikalt anordnade styrstavar. Enkel användning av verktyget och produktiviteten i arbetet beror till stor del på hur lätt och smidigt dess rörelse kommer att vara. Förekomsten av bakslag och förvrängningar, såväl som överdriven motstånd mot rörelse av noden i vertikal riktning, anses vara en allvarlig nackdel, eftersom det komplicerar användningen av frässkäraren.

Bomutrustning

Skärarens djup i arbetsmaterialet begränsas av ett vertikalt stopp. Denna metallstång vilar mot en speciell plattformsplattform och låter inte instrumentets huvud falla under. Genom att ställa in fräddjupet skjuter du helt enkelt tryckstången upp eller ner. Detta kan göras med en speciell skruv.

Justering av fräsdjup

För avancerade enheter finns dessutom en justeringsskruv för att finjustera djupet med en mikrometer skala. Ju mer exakt justeringen och ju bredare dess sortiment, desto mer högkvalitativt och funktionellt verktyg håller du i händerna.

För att göra flera pass med en gradvis ökning av bearbetningsdjupet upp till ett förutbestämt, kommer en flerstegs roterande betoning att hjälpa. I själva verket är detta en speciell plattformsplattform med flera steg i olika höjder, i vilken en vertikal stav vilar, vilket begränsar djupet för fräsning. Ibland läggs den roterande betoningen i form av flera bultar skruvade in på plattformen; i detta fall kan stegens höjd justeras genom att skruva eller skruva loss bultarna.

roterande stopp

Snap-in-montering

Utrustningen för den manuella fräsaren fixeras på spindeln med hjälp av en spännchuck. Det är en speciell mutter med en hylsa som är placerad inuti, skruvad på spindeln och klämmer fast skaftets skaft. Lättfräsmaskiner är konstruerade för fräsning med en skaftdiameter på 6–8 mm; kraftfulla kvarnar är vanligtvis utrustade med hylsor med en diameter på 10–12 mm. Det sistnämnda förklaras lätt: ju större skäret är, desto tjockare är skaftet och samtidigt desto högre krav på verktygets effektegenskaper.

Skärets diameter måste stämma med hylsans diameter. Du kan dock fortfarande installera en fräs med en tunnare skaft i landningsstolen med större diameter. För att göra detta måste du använda en utbytbar spänne (eller i extrema fall, en speciell adapterhylsa). Även om det inte ingår i verktygssatsen kan det alltid köpas separat.

cangi

Med en sådan "förändring" av skäret bör du noga övervaka att den rotationshastighet som rekommenderas för den sammanfaller med verktygsparametrarna, annars kan den tunna skaftet inte tåla för stor belastning.

En högkvalitativ hylsa fixerar pålitligt skaftet längs spindelns axel, vilket eliminerar förekomsten av vibrationer som negativt påverkar både kvaliteten på bearbetningen av materialet och verktygets tillstånd. Spännklämmor med ett stort antal spännblad är att föredra eftersom de bättre centrerar skäret.

Hjälpapparater som används i arbetet

Frässkivan används sällan för grov montering av ett arbetsstycke, oftare krävs filigranns noggrannhet från verktyget (och operatören som arbetar med det). Alla typer av hjälpanordningar kommer till undsättning, vilket gör arbetet med frässkäret enklare och bekvämare.

Parallell (lateral) betoning används för fräsning parallellt med kanten på arbetsstycket. Det låter dig leda verktyget jämnt på ett givet (relativt litet) avstånd från kanten. Den är fäst vid verktygets bas med hjälp av två styva stålstänger, som är fixerade på sulan med skruvar. Kvaliteten på arbetet beror till slut på styvheten i den resulterande strukturen. En parallell betoning görs av gjuten eller stansad metall isolerad från direktkontakt med arbetsstycket med ett avtagbart plasthölje.

Parallell lateral betoning för en fräs

Styrskenan som även används för fräsning i en rak linje, men till skillnad från sidostoppet, kan det installeras på valfritt avstånd från kanten på arbetsstycket och i valfri vinkel mot kanten. Det är en profilerad linjal som är fixerad till arbetsstycket med klämmor. En speciell sko är ansluten till routern, som rör sig längs däckets spår och styr verktyget.

Styrskena för frässkären

Kopiera ärm Det används för fräsning längs en komplex bana genom att kopiera mallen konturer. Under drift ligger hylsfältet an mot kanten på mallen, vilket resulterar i att skäraren reproducerar sin kontur på arbetsstycket och du får en något förstorad kopia av den produkt som används som mall. Hylsan väljs för skärens diameter, fixeras med en snabbklämmekanism.

Kopieringshylsa för fräsning

Kompass linjal Hjälper att fräsa ett arbetsstycke i en radiell linje. Med det kan du till exempel göra en rundad bänkskiva. Den ena änden av kompasslinalen är skruvad i routerns botten, den andra är fixerad med en stift i hålet som borras i arbetsstycket i mitten av cirkeln.

Kompassledning för fräsning

Dammsugaranslutningsrör - ett element, vars behov idag, förmodligen, ingen tvivlar på. Tillåter dig att hålla skärområdet rent och därför tydligt synligt i processen.

Anslutning för att ansluta dammsugaren till routern

Tips för att välja en router

Vi hoppas att din kunskap om fräsmaskiner, tack vare våra ansträngningar, har utökats avsevärt. Men har frågan blivit tillräckligt tydlig för dig vilken manuell träruter du ska välja? Om du fortfarande inte gör det, låt mig ge dig några praktiska rekommendationer så att du kan förstå vilka kriterier du bör vara särskilt uppmärksam.

Tips 1. Om du väljer ett kraftverk, väljer du hög prestanda och förmågan att arbeta under lång tid med betydande belastningar. Du bör dock inte tankelöst jaga det höga värdet på denna indikator. Kom ihåg att samtidigt som kraften ökar enhetens vikt - den fungerar inte så lätt och bekvämt. Fördelarna med hög effekt bör jämföras med nackdelarna med att använda ett tungt verktyg för att utföra litet arbete. Men om du planerar att använda routern i ett stillastående läge (fräsställ eller fräsbord), är hög effekt ett tveklöst plus.

Tips # 2. Var uppmärksam på möjligheten för frässkäret du väljer för att justera spindelhastigheten. Hastighetsomkopplaren för ett idealiskt verktyg bör röra sig i steg eller åtminstone ganska tätt och vara på ett ställe där risken för att slå och flytta det av misstag minimeras.

Justering av spindelhastighet

Tips # 3. Var noga med att kontrollera det verkliga nedsänkningens djup på skäret, vilket kan variera kraftigt beroende på designfunktionerna på spännklämman som används.Det är bra om hylsan når botten av stödplattformen, men helst bör den skjuta ut utanför basen. Denna egenskap påverkar kraftigt verktygets funktionalitet, men tyvärr anges det inte i passens "start" över sulan - du kan ta reda på dess värde endast genom att hålla routern i dina händer.

Tips # 4. Testa funktionen för bommekanismen. Verktygets huvud ska gå fritt och utan snedvridning, och den vertikala betoningen bör vara ordentligt fixerad i ett förutbestämt läge. Se till att noggrannheten i inställningen av dykdjup uppfyller dina krav.

Tips # 5. Ta reda på vilken verktygsdiameter och geometri som kan användas med den här routern. För att göra detta måste du jämföra skärets storlek med öppningen i sulan, såväl som i hjälpanordningar (kopieringshylsa, kompasslinjal, etc.). Glöm inte att jämföra diametern på skaftet på fräsarna som du tänker använda med landningsstorleken på spännet.

Tips # 6. Uppskatta instrumentets ergonomi. Det är viktigt att välja den mest praktiska handtypen för dig. Det finns inte så många alternativ - pistol- och svampformade.

gribovidnaya m

pistoletnaya m

De erfaren användarnas åsikter om kontrollernas placering, särskilt djupstoppet, delades - vissa tror att det inte bör finnas några knappar på handtagen, medan andra tvärtom föredrar att ha omkopplare på den mest tillgängliga platsen så att de kan användas utan avbrott vid behov.

Från vår synvinkel är den lämpligaste platsen för stoppspaken nära handtaget, i fingrarnas åtkomstområde, men inte på själva handtaget. Det är dock vettigt att lyssna på någons råd om bekvämlighet: Det som är bekvämt för det ena kanske inte passar det andra. Det är värt att hålla den modell du gillar i andra avseenden i dina händer och utvärdera kontrollernas praktiska plats. Var också uppmärksam på strömkabelns längd - en kort nätsladd orsakar mycket besvär under drift.

Tips # 7. Om du planerar att arbeta ofta utan guider är en bra översikt över arbetsområdet mycket viktig. Det beror också på storleken på öppningen i sulan, platsen för munstycket för dammborttagning, närvaron av LED-bakgrundsbelysning.

podsvetka

Tips 8. Ta reda på hur tillgängliga hjälpelement är för din valda modell, är det möjligt att ersätta dem med analoger från andra tillverkare.

Tips # 9. Testa, om möjligt, den valda routern på tomgång och under belastning. Yttre ljud och överdrivet vibration är ett tecken på dålig byggnad eller funktionsfel.

Tips # 10Utan tvekan är pris ett viktigt kriterium för att välja en elektrisk router för många. Här kan vi inte ge några råd. Du måste förstå att ett bra verktyg inte kan vara billigt. Om din budget är begränsad kan du försöka utvärdera vilka funktioner du är villig att betala för och vilka som inte är särskilt viktiga för dig.

Handfräsningssäkerhet

Nu har vi hoppas att du har skapat en idé om hur du väljer en manuell träruter Låt mig hålla er uppmärksamhet ytterligare några ögonblick ...

Oavsett fräs som du väljer, så att glädjen i förvärvet inte överskuggas av någonting, kom ihåg huvudregeln när du arbetar med ett elverktyg: om du kör tystare kommer du att fortsätta.

Hasten är full av skador, verktygsbrott eller i bästa fall skador på arbetsstycket. Innan du byter utrustning ska du koppla bort routern från strömförsörjningen. Fäst arbetsstycket med klämmor. Dessa operationer tar några sekunder, och vi rekommenderar starkt att du inte sparar tid på detta.

Du bör inte försöka ta bort ett tjockt skikt material i en gång: det är osannolikt att du gillar bearbetningskvaliteten, och skäret tål inte högre belastningar.

Tja, naturligtvis, ångrar inte en halvtimme eller en timme för att noggrant läsa instruktionerna innan du börjar arbeta. Även om du har erfarenhet av ett liknande verktyg och du känner dig som en cool pro, bör du inte försumma att läsa instruktionerna, för det första kan du glömma något, och för det andra kan varje modell ha sina egna specifika funktioner .

Vilken klass router bestämde du dig för att köpa?


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/sv/ | chinatownteam2016@gmail.com

utrustning

Verktygen

möbler