Construcció i reparació

El dispositiu i principi de funcionament del tallador de plasma; varietats de plasmoresoa i consells de selecció; revisió dels millors models de talladors de plasma.

Quines parts del punxó requereixen lubricació; com triar greixos per a perforacions i engranatges perforadors; revisió de les millors marques de greix.

Àmbits de les mini màquines de soldadura, els seus avantatges i desavantatges; revisió dels millors models.

Com determinar quina caldera de combustible sòlid és millor comprar; revisió dels millors models de calderes de combustible sòlid.

Consells per triar una màquina de soldadura per a la llar; revisió dels models més exitosos de màquines de soldadura dissenyades per a ser utilitzades a casa

Descripció del procés de soldadura d’arc manual i dels tipus d’aparells utilitzats. Consells per triar equips de soldadura per MMA. Qualificació de les millors màquines de soldadura per RDS.

Varietats de broques per a metall; els tipus d'acer a partir dels quals estan realitzats els simulacres i com utilitzar-los correctament, una visió general dels millors conjunts de broques per a metall.

Com triar un trepant de martell per al treball; Una visió general dels millors models de martells rotatius per al treball.

Característiques de l’ús de sostres en suspensió al bany, avantatges i inconvenients d’aquest material.

Què tenir en compte a l’hora de triar un ventilador per al bany; Visió general dels models de ventalls més reeixits.

Quins radiadors són millors

En aquest material: en què cal tenir en compte i en quins paràmetres cal confiar-se a l’hora de triar radiadors per a una casa particular; Característiques d’utilitzar radiadors d’acer, alumini, bimetal i ferro colat per al sistema de calefacció d’una casa privada.

Característiques tècniques dels punxonadors amb mandrina SDS PLUS, els seus avantatges i contres; Visió general dels models més exitosos de perforacions d’aquest tipus.

Què cal tenir en compte a l’hora d’escollir un trepant de martell vertical; visió general dels millors models de martells rotatius verticals.

Quins sistemes d’extracció de pols s’utilitzen amb martells rotatius, els seus avantatges i inconvenients; Revisió dels millors models de martells rotatius amb aspirador i sistemes d’eliminació de pols.

Una visió general dels millors models de perforacions de rock japonès de diverses classes.

Varietats de calefactors de gas i recomanacions per triar; revisió dels millors models de calefactors de gas.

Una visió general dels millors models d’embornals de cuina de pedra artificial i acer inoxidable, comparació, avantatges i inconvenients dels models més reeixits.

Visió general dels millors fabricants de llana mineral i els seus productes.

Consells per triar una màquina de soldar i qualificar els millors models.

Visió general dels millors models d'inversors de soldadura de diversos tipus.

Visió general dels millors models de perforacions amb sistema de muntatge de perforació SDS Max; característiques d'aquesta eina; en aquest cas, convé aturar l’elecció als punxons amb aquest sistema de fixació del trepant.

Revisió dels millors models de pistoles plegables i no plegables d’escuma de poliuretà, comparació, avantatges i desavantatges dels models més reeixits.

Una visió general dels radiadors d’alumini per escalfar una casa particular, amb especificacions detallades i característiques bàsiques de disseny.

Una revisió de les millors fulles de serra per a la fusta per a talls longitudinals i transversals, així com d’eines especialitzades per tallar materials d’afaitar la fusta i fer talls nets en fusta.

Revisió dels millors models de simulacres amb AliExpress, la seva comparació, avantatges i desavantatges.

Una visió general dels millors talladors de fusta que podeu comprar a Aliexpress.

Visió general dels millors models de nivells de làser amb Aliexpress, comparació, avantatges i desavantatges dels models més reeixits.

Revisió dels millors fabricants i marques d’aïllament de llana de pedra.

Visió general dels millors models de cargols amb Aliexpress de diverses potències.

Una visió general dels millors models de martells rotatius de marques russes.


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/ca/ | chinatownteam2016@gmail.com

Tècnica

Les eines

Mobles