Materials de construcció de fulls - articles i instruccions
En aquest article: quines eines s'utilitzen per dur a terme, fixar, processar, tallar, massilla i construccions de papeix de sorra.

En aquest article: com fer DSP; varietats de taulers de particulars enganxats al ciment, les seves mides i característiques; àrees d'aplicació de DSP.

En aquest article: graus i notes de contraplacat; quin tipus de contraplacat pot ser per tipus de superfície frontal, seguretat ambiental, composició de matèries primeres i finalitat; mides estàndard de xapes de fusta contraplacada i el seu marcatge.

En aquest material: quines substàncies nocives es poden contenir a l’OSB; contingut de formaldehid en taulers d’OSB; com triar un OSB ecològic; formes de protegir-se dels fums de formaldehid.

En aquest article: tipus i característiques de tauler de particules; manufacturabilitat i aplicacions de aglutinades.

En aquest article: quina diferència hi ha entre aglomerat i aglomerat; Comparació de materials per a tots els paràmetres principals; Les millors àrees d’aplicació per a aglomerat aglutinat i OSB.

En aquest article: com produir contraplacat; quines marques i qualificacions de contraplacat existeixen; com es desxifra l’etiquetatge; especificacions tècniques i aplicacions de contraplacat.

En aquest material: composició i estructura de làmines de seca i fibra de guix; comparació de característiques tècniques de GVL i GKL, així com l'abast dels materials.

En aquest material: classificació i qualificacions de les juntes OSB; quins tipus de taulers OSB hi ha per tipus d'acabat superficial; quines plaques de mida produeixen els fabricants populars?

En aquest material: similituds i diferències en l’estructura d’OSB i contraplacat; la influència de l'estructura i el mètode de producció en la resistència i la resistència a la humitat dels materials; característiques de l’ús de materials, comparació de contraplacat i OSB per a diversos paràmetres físics i tècnics.

En aquest material: quines característiques de la junta OSB s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir una pintura; quins recobriments són adequats per pintar taulers OSB a l'exterior i a l'interior; com preparar la superfície de la placa OSB per a la tinció.

En aquest article: comparar guix de paret amb guix de guix; quin mètode de decoració de parets és preferible en un cas concret.

En aquest material: composició, estructura i característiques de la producció de taulers OSB; característiques tècniques de l’OSB i l’abast del material.

En aquest material: comparació de plaques de particules i MDF en termes de densitat, resistència al foc, amabilitat ambiental, resistència a la humitat, complexitat de processament i decoració, i retenció de fixacions.

En què consisteix el full de paret sec? Varietats GCR i les seves aplicacions; inflamabilitat, actitud de baixa temperatura, absorció d’aigua, conductivitat de calor, resistència a les càrregues, pes 1m2, gruix del llençol i símbols de fulls de secà.

El dispositiu de la fulla de secà, els seus tipus i la seva aplicació; quins tipus de vores pot tenir una làmina de guix; les làmines de papeix sec de quina mida produeixen els fabricants, instruccions per a la correcta elecció del tauler de sec.

Tipus de perfils, components i fixadors per a placa de secà, les seves mides, la finalitat i l’opció adequada.

Què cal tenir en compte i calcular abans de la instal·lació d’un sostre de dos nivells; com muntar un marc de dos nivells; com fer servir el marc amb el tauler sec.

Com fer un marc metàl·lic o de fusta per a un arc de placa de guix; com tallar les làmines de secà de la mida necessària; com acabar la massilla d’arc.

Quines són les maneres de doblar el tauler sec; quines eines poden ser necessàries per a això; com doblegar un perfil per al muntatge de placa de guix corba.Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/ca/ | chinatownteam2016@gmail.com

Tècnica

Les eines

Mobles