Pisos - Articles i ressenyes

Què és un revestiment de sòls de vinil, la seva estructura i varietats; avantatges i desavantatges dels sòls de vinil.

Quins components fan els paviments de suro. Varietats de paviment de suro i característiques que cal tenir en compte a l’hora d’escollir. Comparació de paviments de suro adhesiu i de castell, així com els seus avantatges i inconvenients.

Quins factors compliquen la unió de rajoles i laminats; opcions i mètodes per dissenyar juntes rectes i corbes de rajoles i laminats.

En aquest article: tipus de taules de terrassa, avantatges i inconvenients; com triar un taulell de terrassa; quines són les àrees d’aplicació per a terres.

En aquest material: què és el xamfrà d’un laminat; com el xamfrà afecta al desgast i a la resistència a la humitat del laminat; Hi ha dificultats per posar i netejar el laminat amb un bisell.

En aquest material: estructura i característiques del disseny del paviment de vinil; Què és teula de vinil i laminat de vinil; quines classes de resistència al desgast té aquest paviment; avantatges i desavantatges del recobriment de vinil.

En aquest material: quins són els tipus de laminat quant a disseny, superfície, forma, panys d’articulació i classes de resistència al desgast.

Quins tipus de linòleum comercial existeixen i quina és la seva estructura; quines característiques té el linòleum comercial; linòleum comercial amb finalitats especials: què passa i on es pot aplicar.

Quins tipus de linòleum produeixen Tarkett; quines característiques emeten del linòleum i quines afecten; quines característiques tenen les col·leccions de linòleum Tarkett homogeni i homogeni comercial.

El dispositiu del material i la seva aplicació; la classificació del linòleum semi-comercial per resistència al desgast; grup d’abrasió; gruix protector; la longitud i l'amplada del linòleum; gruix del recobriment; pes del linòleum, seguretat contra incendis.

Per a què serveix el substrat; quins són els requisits per als substrats; característiques dels substrats que cal tenir en compte a l’hora d’escollir-los.

El dispositiu d’una placa laminada i els seus panys; quines característiques té un laminat; el que és notable per a un laminat amb bisell; característiques tècniques, propietats i aplicacions del laminat de diverses classes.

Com instal·lar plinths de plàstic, fusta o MDF; quins materials i eines es necessitaran per a això; Com dur a terme correctament tots els treballs en la instal·lació de cantonades externes i internes, així com en les taules de vorera.

Com eliminar ratllades al laminat; com substituir una placa de laminat danyada; com eliminar els buits entre les juntes del laminat; com prevenir i corregir la inflor del laminat; com evitar la delaminació del laminat.

Quines eines i materials es necessitaran per col·locar el substrat; instruccions per col·locar el porc.

Què cal fer abans d’iniciar el treball preparatori; com preparar i netejar la base per a la futura col·locació del laminat.

Tria i apila el suport del suro

En aquest material: característiques tècniques, propietats i varietats d’un substrat de suro; quin gruix escollir un substrat per a paviments laminats; terres de suro.

Què és millor tauler de parquet o de parquet

En aquest article: quines característiques té parquet i tauler de parquet; característiques comparatives dels revestiments del sòl.

Com triar un tauler de parquet

En aquest article: com fer un taulell de parquet; varietats i selecció de la capa superior del tauler de terra; com triar un taulell de parquet d’aspecte excel·lent i bon rendiment; quins punts heu de prestar atenció a la botiga immediatament abans de comprar el material; quins paràmetres del tauler de terra no és possible veure, però cal conèixer-los.

Què és millor tauler de parquet o tauler massís

En aquest article: comparació de parquets i taules masses, els seus avantatges i desavantatges; comparació de preus d’aquests revestiments de sòl; quin sòl és més pràctic i fiable.

Quin pot ser el gruix del tauler de terra

En aquest article: quin és el gruix de cada capa del tauler de terra; dins de quins límits pot variar el gruix total d’un taulell de parquet i on és millor utilitzar una o altra opció; quants mil·límetres pot ser el gruix del parquet tenint en compte el substrat i la capa d’anivellament.

Classificació laminada

En aquest article: quines són les classes de laminat; quina diferència hi ha entre els dos grups principals en què es divideix el laminat per resistència al desgast.

Laminem quina empresa és millor

En aquest article: marques laminades; els seus avantatges i desavantatges; quines marques tenen la millor qualitat; quines marques tenen una bona relació qualitat-preu; quines marques de sòl laminat són les més populars.

Dimensions laminats

En aquest article: què cal saber sobre la mida del laminat; quines mides hi ha diferents marques i col·leccions de sòls laminats.

Com i amb què veure un laminat

En aquest article: quines eines podeu veure el laminat; en quin cas podeu utilitzar una o altra eina i com fer aquesta serra correctament.

Tecnologia de Laminat

En aquest article: com calcular la quantitat de material necessari per a un paviment laminat en diagonal; instruccions pas a pas per posar el laminat en diagonal.

Nivellat de sòl laminat

En aquest article: quins són els requisits del laminat per la qualitat de la base; mètodes d’anivellament de la base del formigó; Mètodes d’anivellar un sòl de fusta per a la posada de laminats.

Taula de laminat o de parquet

En aquest article: l'estructura, els avantatges i els inconvenients del laminat i del taulell de parquet; comparació d'especificacions i desimposició de mites sobre aquests paviments.

Posada de linòleum DIY

En aquest article: què cal fer abans de posar linòleum; com preparar la base per a la col·locació; tecnologia detallada i els matisos de col·locació de linòleum amb o sense cola.

És possible posar linòleum al linòleum

En aquest article: en quins casos podeu posar un linòleum antic al nou; quins són els desavantatges d’aquest mètode de col·locació; què cal fer abans de la col·locació del linòleum.


Copyright © 2019 - techno.expertexpro.com/ca/ | chinatownteam2016@gmail.com

Tècnica

Les eines

Mobles